Stocktechnik Kft. Logo
Facebook
Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.stocktechnik.hu Webáruházán keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 45/2014. Korm. rendelet szabályozza.

 

Általános Információk

A Szolgáltató a www.stocktechnik.hu weboldalon üzemeltetett internetes vásárlási portálon (Webáruház) keresztül az ÁSZF-ben vásárlóknak, a VÁSZF-ben viszonteladóknak meghatározott feltételekkel biztosít szolgáltatásokat, így vásárlási lehetőséget a Webáruházban elérhető termékek tekintetében.

A Webáruházban regisztráló és vásárló személy (Vásárló vagy Viszonteladó) a regisztrációval, valamint az egyes termékek megvásárlásával egyben elfogadja, hogy az ÁSZF és a VÁSZF külön további kikötés nélkül irányadó a Szolgáltató és közötte létrejövő, illetőleg fennálló jogviszonyban, továbbá a megrendelések esetében is mindenkor alkalmazandó.

Az ÁSZF és VÁSZF a vásárló által történő elfogadása a Webáruházban elérhető szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF és VÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrál, árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződési feltételek rendelkezéseit részben vagy egészben bármikor módosíthassa. A szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés rögzítésekor hatályos általános szerződési feltételek, rendelkezések az irányadóak.

Regisztráció és Partnerré válás

A STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. Webáruháza kétfajta regisztrációs módot különböztet meg:

  • 1. Vásárló: (a vásárolt terméket saját részre használja fel).
  • 2. Viszonteladó: (a vásárolt terméket tovább értékesíti).

Minden újonnan regisztrált ügyfél készpénzes vevőként kerül rögzítésre. Átutalásos vagy halasztott fizetéshez partnerré válás esetén (szerződéses kapcsolat) a viszonteladói általános szerződési feltételek az irányadóak.

A Vásárló a regisztrálással szavatolja, amely nyilatkozatát a vásárlással meg is erősíti, hogy az általa közölt információ (személyes adat, céginformáció stb.) mindenben megfelel a valóságnak, a korábbiakban rögzített adatait amennyiben szükséges, módosította, továbbá a Webáruházban tett valamennyi nyilatkozatot az arra jogosult, illetőleg nyilatkozattételre jogosult személy, személyek tették meg. Ezen szavatossági nyilatkozat valótlanságából eredő bármilyen következményért a Vásárló teljes körű felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató a fentiek alapján joggal feltételezheti, hogy a Vásárló mindenkor a valóságnak megfelelő és teljes körű információt szolgáltatott a Szolgáltató részére. Amennyiben azonban a Szolgáltató oldalán kétely merül fel a szolgáltatott adatok, megtett nyilatkozatok valóságtartalmával, teljeskörűségével kapcsolatosan, úgy Vásárlótól pótlólagos nyilatkozatokat, igazolásokat, adatokat kérhet. Ebben az esetben e pótlólagos információszolgáltatás megtörténtéig a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni, illetőleg korlátozni a Vásárló weboldalon keresztüli vásárlási jogosultságát.

A regisztrálással a Vásárló elismeri, hogy az általános szerződési feltételek (partnerré válás esetén a viszonteladói általános szerződési feltételek) tartalmát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.

Webáruházban történő vásárlás

A webáruházban bárki olyan Magyarországi valós személy, cég vásárolhat, aki elfogadja a STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. elektronikus kereskedelmi feltételeit. A kereskedelem védelme érdekében a Honlap egyes részei nem nyilvánosak, kizárólag a Viszonteladó partnerek számára érhetőek el felhasználónévvel és jelszóval védett felületen.

Webáruházban kiválasztjuk a megvásárolni kívánt termékeket, majd a zöld színű kosár ikonnal a kosárba tesszük. A kosarunk (jobb oldalt fent) mutatja a termék nevét, cikkszámát, bruttó árát és a megvásárolni kívánt mennyiséget. Ha mégsem kívánja megvenni a terméket a kuka ikonnal, törölheti megrendeléséből. Amennyiben rendben találja megrendelését a vásárlás gombra kattintva egy adatbekérő oldalra érkezik, ahol megadhatja, hogyan kívánja megvásárolni a terméket. Ha mindent adatot pontosan kitöltött, a rendelés elküldése gomb megnyomásával véglegesítheti vásárlási szándékát. Webáruházunk a rendelésről egy visszaigazoló e-mail küld Önnek ezzel igazolva, hogy Webáruházunk fogadta a rendelést. A rendelés elküldése nem minősül teljesítési kötelezettségnek. A megrendelt termékek raktárunkban történő összekészítése után webáruházunk ismételt e-mail üzenetet küld Önnek, hogy a megrendelt árut előkészítettük és a kívánt módon az Ön rendelkezésére tudjuk bocsájtani.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik Hétfő-Csütörtök 8.00-16.00 óráig, Péntek 13.30 óráig.

Fizetés és házhozszállítás

A rendelés feladásakor a STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. webáruháza két lehetőséget, személyes átvételt és házhozszállítást ajánl fel vásárlóinak.

1. Személyes átvétel és fizetési módok:
Vásárlóknak és viszonteladónknak is lehetősége van a megrendelt árut személyesen átvenni kis- és nagykereskedésünkben melynek címe és nyitvatartása a kapcsolat menüpontban található. Személyes átvétel esetében, nagykereskedésünkben csak készpénzt tudunk elfogadni vásárlóinktól. Felhíjuk szíves figyelmét, hogy pénztárunk Hétfő-Csütörtök 8.00-16.00 óráig, Péntek 13.30 óráig tart nyitva.

2. Házhozszállítás viszonteladó partnereinknek:
Logisztikai partnerünk a DPD Hungary Kft. A Webáruházban leadott megrendeléseket futárszolgálattal szállíttatjuk a rendelés feladáskor megadott szállítási címre, melynek díja az alábbiak szerint kerül számlázásra:

  • - 25 000 Ft alatti számla esetén a kiszállítás díja 1 500 Ft
  • - 25 000 Ft feletti számla esetén cégünk átvállalja a kiszállítás költségét, így annak díja 0 Ft

3. Házhozszállítás végfelhasználó partnereinknek:
Logisztikai partnereink a DPD Hungary Kft. és a Magyar Posta Zrt. A Webáruházban leadott megrendeléseket futárszolgálattal szállíttatjuk a rendelés feladáskor megadott szállítási címre, melynek díja az alábbiak szerint kerül számlázásra:

DPD kiszállítás választása esetén:

  • - 15 000 Ft alatti számla esetén a kiszállítás díja 1 500 Ft
  • - 15 000 Ft feletti számla esetén cégünk átvállalja a kiszállítás költségét, így annak díja 0 Ft

Magyar Posta Zrt. kiszállítás választása esetén értékhatártól függetlenül:

  • - Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db. + kezelési ktg.
  • - Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db. + kezelési ktg.
  • - Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db. + kezelési ktg.
  • - Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db. + kezelési ktg.

Felhívjuk végfelhasználó partnereink figyelmét, hogy a Magyar Posta Zrt.-vel történő szállítás választása esetén 4 953 Ft kezelési költséget számítunk fel csomagonként és ebben az esetben a szállítási idő 5-7 munkanap! Ezen szállítási mód iránti igényét kérjük a rendelésének leadásakor a megjegyzés rovatban jelezni szíveskedjék!

Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy DPD kiszállítás választása esetén, ha számlájának végösszege bármilyen okból nem éri el a bruttó 25 000 Ft-ot, illetve végfelhasználók esetében a bruttó 15 000 Ft-ot, rendszerünk automatikusan szállítási költséget számol fel a kiszállítással kért rendelésre.

Az elfogadott megrendelés vételára a futárszolgálattal történő szállítást követő átvétel időpontjában a kézbesítőnek készpénzben fizetendő.
Az áru átvételéről a vevő köteles saját felelősségére gondoskodni.

Elállás, Kellék- és Termékszavatosság

Elállás:
A Webáruházban leadott megrendelés során a fogyasztó élhet a hatályos 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli telefonos vagy írásos egyértelmű nyilatkozatának elküldésével jeleznie kell felénk.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó köteles a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. A Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól, ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztónak minősülő Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Kellék,- Termékszavatosság:
Az eladó szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a hatályos kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását. A reklamációt a bejelentést követően, mihamarabb de maximum 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. A szavatossági jogot 6 hónapos elévülési időn belül lehet érvényesíteni, ami a teljesítés időpontjában kezdődik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:
(1) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
(2) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
(4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén, elhasználódás esetén, vagy ha a hibát a jogosult a szerződéskötés (vásárlás) időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett a szavatossági igény nem érvényesíthető. Leértékelt áru esetében is érvényesíthető a szavatossági igény abban az esetben, ha a leértékelés nem a hibára vonatkoztatható.

Panaszkezelés, Vitarendezés, Ügyfélszolgálat

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő megelégedettsége mellett teljesítjük. Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni.

Levél: STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. 1151 Budapest, Székely Elek út 13-15.
Telefon: 06-1-307-6767
E-mail: e-mail

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal megvizsgálja a vásárlói elégedettség érdekében békés úton -peren kívül- gyorsan próbálja rendezni. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali kezelésére nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról 2 példányos jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egyik példányát – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - a szolgáltató megőrzi a másik példányt a vásárló részére átadja.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között az esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Békéltető testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Web: https://www.bekeltetes.hu

Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan tájékoztatást a +36 1 488 2033 telefonszámon és az onlinevita@bkik.hu elérhetőségen nyújtanak.

Online vitarendezési platform
Európai Bizottság az 524/2013/EU rendelettel összhangban egy interaktív weboldalt hozott létre az online ügyletekkel kapcsolatos jogviták bírósági eljáráson kívül rendezésére, amely a következő hivatkozáson érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Felhasználási feltételek

A honlapunkra való belépéskor Ön elfogadja az itt leírt feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált partnerünk. A feltételek valamennyi, a www.stocktechnik.hu domain alatt megtalálható oldalra érvényesek. A leírtak elolvasásának elmulasztása nem képezhet hivatkozási alapot. A feltételek változtatásának jogát fenntartjuk.

A honlapon található oldalak tartalma és funkciói a STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. szellemi tulajdonát képezik. A honlap tartalmát részben vagy egészben felhasználni a tulajdonosok írásbeli engedélyével lehetséges.

A STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. mindent megtesz az oldalain található adatok pontosságáért, de nem vállal felelősséget az alábbiakért:
- a honlapon található adatok helyességéért és az ezek felhasználásából eredő károkért,
- a honlapon közölt képekért, azok illusztrációként szolgálnak és eltérhetnek a valódi megjelenéstől,
- az oldalunkról linkekkel elérhető további oldalak tartalmáért,
- esetleg rendszerhibákért.

A webáruház használata feltételezi az internet korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a sebességre és az esetlegesen felmerülő hibákra. A webáruházban a vásárlási feltételek, a termékek és az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Az oldalon felhasznált védjegyek és védett nevek, egyes képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak és az őket megillető cégek tulajdonát képezik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

A STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. (márkaképviselet) követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. Minden jogi vonatkozásban a magyar törvények az irányadóak.

További kérdések, hibabejelentés és panaszok kezelésében a STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. a következő e-mail címen nyújt tájékoztatást: e-mail

Szerződéses kapcsolat - VÁSZF

A STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. értékesítései és szállításai a szerződő felek esetében az „VÁSZF”-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követően a vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját vagy korábbi általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

Viszonteladói Általános Szerződési feltételek (VÁSZF)

Viszonteladói és Elektronikus Kereskedelmi Szerződés

Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatban a magyar jog kapcsolódó szabályai az irányadóak.
Hatályba lépés: 2016. március 18.
Módosult: -